Systém detekce a sčítání hotových výrobků je velmi snadný,Optický detektor a vyhodnocovací jednotka přehledný a účinný systém pro řízený výroby. Výborně se hodí v manufakturních výrobách, kdy každý operátor přesně vidí, kolik výrobků je potřeba ještě vyrobit. Může být snadno doplněn o ukazatel výrobních tendencí, zobrazovat data z více linek nebo z více segmentů linky.
Samotný senzor může být libovolný PNP snímač, na užší pásy i reflexní bez odrazky. Vyhodnocovací jednotka je ukryta v boxu s vysokým IP56, napájení celé sestavy je vyřešeno pomocí PoE a dopadá tak instalace dalších kabelů, vše jedním LAN kabel. Bezpečné nízké napětí a nižší nároky na údržbu.

Díky PoE muže být jednotka dálkově vypínána a může být dosaženo úspory elektrické energie, nicméně celý set, včetně LAN komunikace má spotřebu jen 2,6 W.

Komunikace vyhodnocovací jednotky se serverem je pomocí http protokolu s velmi jednoduchou strukturou dat, proto může být tento systém snadno integrován do Webových i Cloudových služeb, in-house, externích nebo do privátního cloudu u nás.


Vizualizace

Téměř všechny naše systémy jsou dodávány jako Webové Aplikace, věříme, že je to nejlepší cesta, jak snadno vizualizovat, zachránit starší hardware a je to i možnost, jak používat velmi levný hardware jako je Rapsberry, POS pokladny z druhé ruky a starší již nevyhovující pracovní stanice.

Vizualizace je plně a snadno přizpůsobitelná, využívá různé animace a plně podporuje ovládání pomocí klávesnice. Například v tomto řešení stačí na ovládání celého systému jednoduchá bezdrátová numerická klávesnice a pomocí tlačítka Enter lze zadat a posupně přeskakovat mezi jednotlivými poli.

Webová aplikace může běžet na neomezeném počtu počítačů. A lze tak sledovat výrobu z mnoha míst výrobního závodu.


Nabízené služby

  • IoT
  • Programování
  • Tvorba SW
  • Vývoj elektroniky HW