IoT (internet věcí) je soubor zařízení, jež se libovolnou cestou dokáží spojit s internetem a předávat získaná (naměřená/vypočítaná) data k dalšímu zpravcování. Občas se to tohoto „Internetu věcí“ počítají i takové systémy jako kamerová záznamová zařízení, ale i dokonce routery a firewally. Zkrátka vše co je přepojeno k celosvětové síti internet.

Jako IT a vývojářská firma nabízíme komplexní pokrytí celé oblasti IoT – vyvíjíme malé teploměry a vlhkoměry pro sítě LoRa. Sbíráme, vyhodnocujeme, vizualizujeme a předáváme koncentrované k dalšímu zpracování. Staráme se však ale i o jejich bezpečí – automatické upgrady bezpečnostních záplat apod.

  • Implementujeme moduly pro LoRa síť na zákaznická řešení
  • LoRa síť je určena pouze pro snímání, hlídání, ověřování veličin, které nejsou kritické a nevyžadují vyžadují 100% spolehlivost doručení zprávy. Nelze se vždy spolehnout na přenos (dostupnost signálu)
  • Síť je určena zejména pro aplikace, které mají vlastní MPU s pamětí Flash/microSD/RAM a (ne)periodicky posílají data k dalšímu zpracování, podmínka odeslání s garantovaným doručením však není považována za samozřejmou.
  • Moduly IoT se nejčastěji používají pro sledování teploty, vlhkosti, změny stavu polohy (náklon/tah/odskok,…), sledování GPS polohy, IR brány, meteo stanice apod.
  • Použité moduly obsahují certifikovaný rádiový čip RN2483, který lze provozovat v síti ČRA

IoT galerie