Pro sportovní akce, kterých se jako technologický partner již 5 let účastníme, jsme vyvinuli komplexní eventový software pro on-line hodnocení sportovních výkonů účastníků sportovních her, plánování harmonogramu her a řízení lidských zdrojů. Byl vyvinut na základě osobních zkušeností se sportovními (firemními) eventy s důrazem na jednoduchý a ekonomický provoz.

Jedná se o hodnotící systém určený pro sportovní akce s více sportovními disciplínami v rámci jedné akce (typicky sportovní firemní hry či firemní eventy). Předpokládá rozřazení sportovců do týmů s možností spojování týmů do skupin.

Aplikace samotná je lehká webová aplikace kompatibilní se všemi mobilními telefony, tablety i počítači - což snižuje náklady na pořízení drahého hardware (rozhodčí obvykle používají vlastní telefony, tudíž jsou investice do HW téměř nulové).

Systém se skládá z několika základních komponent:

  • Modul Hodnotitel (pro rozhodčí na stanovišti disciplíny)
  • Modul Sportovec (pro účastníky sportovních her / sportovního eventu)
  • Modul Zobrazování

Modul hodnotitel umožňuje pohodlné zadávání výsledků jednotlivých týmů pomocí telefonu, tabletu nebo počítače. Obsahuje responzivní prostředí, které se přizpůsobuje velikosti displeje a možnostem pohodlné a přesné navigaci po displeji. Systém přehledně ukazuje, jaké týmy již mají svůj výsledek zadány a na které se ještě čeká. Každá disciplína se může hodnotit jiným systémem: Nejrychlejší čas, Nejdelší čas, Nejvíce bodů, Nejméně bodů/úderů, Celkové pořadí, Disciplíny omezené časem a kombinované hodnocení dvěma parametry. Systém si poradí se sdílenými pozicemi, diskvalifikací, importem dat z profesionálních měřicích systémů a další…

Modul sportovec zobrazuje získané body na jednotlivých disciplínách, pořadí týmu v disciplíně a celkové pořadí týmů (5 nejlepších se nezobrazuje*). Jedná se o webovou aplikaci a je tak kompatibilní se všemi telefony, tablety i počítači. Hráči v ní navíc získají i přehled o popisech disciplín, důležitých telefonických kontaktech a pochopitelně i mapku celé události.

Modul zobrazování zpracovává získaná data a pro různé použití (LED obrazovky, LCD displeje na stanovištích) a vhodně je transformuje a vizualizuje pro konkrétní použití. Může zobrazovat celkové průběžné výsledky pro zobrazení na LED obrazovce (velký rozměr, nízké rozlišení), nebo pro LCD displej na stanovišti (relativně malý displej, ale velmi vysoké rozlišení) a další přesně podle požadavků konkrétní akce.

* Nastavitelná položka

Systém je připraven na menší sportovní hry (cca 12 týmů) a i pro větší sportovní hry (v podstatě neomezený počet týmů), kdy jednotlivé týmy může automaticky spojovat do skupin, které dokáže automaticky rozprostřít pomocí harmonogramu na všechny sportovní stanoviště tak, aby vzniklo minimální množství prostojů.

Pro účastníky lze v aplikaci definovat mapu umístění sportovišť v areálu (systém umožňuje vložit vlastní obrázek - mapu, nebo pomocí OpenStreetMap definovat vlastní mapu a to přímo v aplikaci)

Pro hodnotitele, neboli rozhodčí generuje systém tabulky s časy, kdy má přijít jaká skupina na sportovní disciplínu. 

Aplikaci pro účastníky lze výrazným způsobem upravovat dle vašich zákazníků - změna loga a změna barevného schématu. Aplikaci lze před i po skončení události uzamknout. Výsledky lze jednoduše exportovat.

Aplikaci neustále vylepšujeme a implementujeme zákaznické požadavky, ke kterým se dostanou všichni zákazníci aplikace xSPORT.

Aplikace xSPORT Vám ušetří desítky hodin práce vymýšlení složitých harmonogramů, desítky tabulek v Excelu, stovky vytištěných papírů, ohromné množství otázek a automaticky Vám vypočítá celou hodnotící tabulku napříč všemi disciplínami. Náklady za roční provoz se Vám vrátí během 3 eventových akcí - úsporou vaší práce.

xSPORT

Náhled na aplikaci xSPORT - pro účastníky

xSPORT

Náhled na aplikaci xSPORT - pro administrátory

xSPORT

Náhled na aplikaci xSPORT - výstup pro LED obrazovku (800 x 600 px)

Technické požadavky

Pro provoz aplikace xSPORT není zapotřebí žádných technických znalostí ani technického zázemí. Celá aplikace běží na serverech specialisti.cz, a tak nemusíte nic řešit. Požadavky na zařízení pro hodnotitele/rozhodčí je mobilní telefon, tablet či počítač s přístupem na internet a s moderním internetovým prohlížečem (Google Chrome, Mozilla Firefox,...). U mobilních telefonů je vyžadováno horizontální rozlišení minimálně 350 px.