Specialisti pro Vás vyvinou software přesně pro vaše potřeby a s maximální ergonomií použitelnosti. Ať se jedná o malé aplikace pro převod různých formátů datových výměn pro synchronizaci ceníků či skladů, nebo základní redakční systémy pro weby s neobvyklými funkcemi až po velké robustní softwarové doplňky pro různé informační systémy.

Ukázky SW:

Program SWOP pro řízení výrobní dokumentace

Software pro řízení výroby řeší komplikace životního cyklu výrobních plánů, příkazů a postupů. Zajišťuje 100% aktuální data na všech pracovištích, snižuje na minimum náklady na distribuci a výrobu nových výrobních podkladů. Umožňuje rychlé hledání výrobních podkladů pomocí čárových kódů či kódů výroby. Minimalizuje riziko „vlastních poznámek“ a starých výkresů schovaných ve výrobním procesu.

S nadstavbovými moduly řeší i zefektivnění toku materiálu a zefektivnění rozložení práce mezi zaměstnanci. Tím spolehlivě eliminuje umělé snižování výkonnosti pracovního týmu.

Celý systém výrazně pomáhá práci vedoucích pracovníků výroby i jejich podřízených. Technolog po vytvoření příslušného výrobního postupu pouze uloží nový postup na server, či tam nahradí novým postupem starý.

Na začátku každého výrobního procesu obdrží příslušný zaměstnanec čárový, či jiný kód. Na svém pracovišti přiloží kód ke čtečce a na monitoru se před ním ihned zobrazí příslušná výrobní dokumentace. Každý výrobní postup se tak tiskne maximálně za účelem jeho archivace a do samotné výroby se v papírové formě vůbec nedostane.

Kromě samotného přenosu dokumentace směrem k dílně systém umožňuje i přesné sledování výkonosti zaměstnanců, respektive nastavení časových norem pro jednotlivé výrobní operace – už žádné stopky v rukách technologa při nastavování výrobních standardů.

SW pro automatické stahování ceníků pro Shoptet

Náš softwarový program řeší problematiku automatických importů více dodavatelských ceníků a katalogů do jednoho e-shopu. Systém v prvním kroku stáhne ceníky/katalogy od různých definovaných dodavatelů. Provede výpočet prodejní ceny dle nastavené tabulky cenových úrovní, skupin a výjimek. Seřadí produkty do správných kategorií, upraví názvy a popisy produktů (překódování češtiny, vyčištění od nepovolených HTML tagů, …) nastaví stavy skladů dle požadavků navazujících systémů a provede kontrolu cen (upozorní za podezřelé snížení i zvýšení ceny oproti minulosti).

V dalším kroku dochází ke generování XML souboru s definovanými vlastnostmi, které lze libovolně měnit dle systému, který z něj bude dále čerpat. Lze tak data připravovat pro více různých systémů, který každý počítá s jinými XML dávkami.

Software pro sportovní hry xGAME

Pro společnost TXGMS s.r.o. jsme vyvinuli speciální komplexní systém pro on-line hodnocení sportovních výkonů účastníků sportovních her. Systém se skládá z několika základních komponent:

  • Modul Hodnotitel
  • Modul Sportovec
  • Modul Zobrazování

Modul hodnotitel umožňuje pohodlné zadávání výsledků jednotlivých týmů pomocí telefonu, tabletu nebo počítače. Obsahuje responzivní prostředí, které se přizpůsobuje velikosti displeje a možnostem pohodlné a přesné navigaci po displeji. Systém přehledně ukazuje, jaké týmy již mají svůj výsledek zadány a na které se ještě čeká. Každá disciplína se může hodnotit jiným systémem: Nejrychlejší čas, Nejdelší čas, Nejvíce bodů, Nejméně bodů/úderů, Celkové pořadí, Disciplíny omezené časem, apod. Systém si poradí se sdílenými pozicemi, diskvalifikací, importem dat z profesionálních měřicích systémů a další…

Modul sportovec zobrazuje získané body na jednotlivých disciplínách, pořadí týmu v disciplíně a celkové pořadí týmů (5 nejlepších se nezobrazuje). Jedná se o webovou aplikaci a je tak kompatibilní se všemi telefony, tablety i počítači. Hráči v ní navíc získají i přehled o popisech disciplín, důležitých telefonických kontaktech a pochopitelně i mapku celé události. (ukázka zde)

Modul zobrazování zpracovává získaná data a pro různé použití (LED obrazovky, LCD displeje na stanovištích) je vhodně transformuje a vizualizuje pro konkrétní použití. Může zobrazovat celkové průběžné výsledky pro zobrazení na LED obrazovce (velký rozměr, nízké rozlišení), nebo pro LCD displej na stanovišti (relativně malý display, ale velmi vysoké rozlišení) a další přesně podle požadavků konkrétní akce.

Ukázky webových aplikací

Specializujeme se na vývoj webových aplikací a převod "těžkých" aplikací na webové, přístupné z drtivé většiny webových prohlížečů. Webové aplikace se vyznačují vysokým výkonem, nejvyšším stupněm zabezpečení a šifrování a velice snadným nasazením v klientských zařízeních, kompatibilitou napříč počítači, tablety i mobilními telefony.


Nabízené služby

  • Programování
  • Tvorba SW
  • Tvorba webů
  • Vývoj elektroniky HW