Hledáte Wi-Fi, která zvládne ve vaší restauraci či baru obsloužit 80 a více klientů? Stěžují si Vaši klienti na pomalou Wi-Fi i když mají plný signál? Nemohou se připojit k Wi-Fi síti, přestože mají správné heslo? Tak často restartujete Wi-Fi router, že už poslepu víte, kde má napájecí zdroj? Toto vše umíme vyřešit!

Wi-Fi pro haly, sklady, výrobní prostory, distribuční centra, restaurace a hotely - Wi-Fi Warehouse.

V dnešní době rozhoduje rychlost a kvalita. Pokud i vy nyní řešíte problematiku Wi-Fi sítí pro průmyslové, skladové i hotelové prostory jsme vám připraveni podat pomocnou ruku a nabídnout Vám naše zkušenosti.

Skladové čtečky čárových kódů, teminály pro spediční příkazy, ruční terminály pro inventury… to vše dnes vyžaduje kvalitní bezdrátové připojené k vašim serverům. Nabízíme celkové řešení od návrhu až k realizaci tak, abyste byli 100% spokojeni.

Při rozhodování o použitých technologiích vám rádi pomůžeme vhodnou analýzou daného prostoru, při které vzájemně prodiskutujeme Vaše očekávání a my navrhneme řešení, které pokryje všechny prostory haly/hotelu a zajistí stabilní spojení.

Nezapomeňte, že nekvalitní Wi-Fi síť = vysoké prostoje zaměstnanců, zvýšení nákladů a zhoršení pracovního prostřední pro zaměstnance. V případě úplného výpadku Wi-Fi sítě faktické zastavení výroby či spedice.

Kontaktujte nás a my vám nabídneme řešení, které je stabilní, bezpečné a výkonné.

Poskytujeme konzultace, návrhy a implementace Wi-Fi sítí v průmyslových ocelových halách, ale i venkovních otevřených prostorách. Vhodné pro spediční centra, výrobní haly, hotelové komplexy i venkovní tábořiště.

Wi-Fi síť se skládá z přístupových bodů, které existují v mnoha designech, pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí a řídícího počítače. Řídící počítač dokáže bezvýpadkově řešit přepínání mezi přístupovými body, tzv. Wi-Fi Roaming. Dále monitoruje stav všech přístupových bodů a umí včas informovat o nadcházejících nebezpečích. Kontroluje a měří přenášená data, generuje statistiky a umí určovat vytížení jednotlivých přístupových bodů a jejich případné zarušení.

Námi dodávané průmyslové Wi-Fi sítě dokáží navíc tzv. virtuální Wi-Fi sítě, takže můžete mít oddělenou síť pro obchodní partnery a pro výrobu – nehrozí žádné nebezpečí v podobě virů, malware či odposlechu sítě.

Design, který zaujme, anebo také neviditelná instalace

Již tak designově povedené přístupové body dokážeme dodat v libovolných barvách, dle přání zákazníka. Dokážeme provést skrytou montáž, která zaručí 100% designovu čistotu a oproštění se od povinnosti umisťovat nevzhledné prvky IT přímo do architektonicky citlivých míst.

Centralizovaná správa = 10x méně starostí

Námi dodávané Wi-Fi řešení přináší snadnou správu pomocí centrálního managementu. IT firemním specialistům to přináší vysokou úsporu času při konfiguraci sítě a tím i zvýšenou flexibilitu celého systému. Veškeré nastavení se provádí pouze v centrálním managementu, který se již postará o další distribuci nastavení. Zároveň je centrálním managementem kontrolována celistvost sítě a dostupnost všech přístupových bodů.

Systém navíc umožňuje vysílat až 4 SSID sítě, které jsou od sebe oddělený pomocí VLAN. Díky tomu jsme schopni bezpečně oddělit síť pro hosty od sítě pro provoz. Též je možné pomocí systému Hot-Spot zpoplatnit či omezit připojení k internetu.

Příklad z praxe

Pro spediční společnost jsme dodávali 45 kusů přístupových bodů a PC řadič přístupových bodů. V rámci dodávky byla nejprve provedena odborná analýza vnitřních prostor a analýza potřeb zákazníka. V dalším kroku jsme přistoupili na samotnou instalaci Wi-Fi přístupových bodů. Byl instalován rozvaděč s centralizovaným napájecím prvkem, UPS záložním zdrojem a výkonným switchem. Tento rozvaděč byl připojen pomocí optické sítě do hlavního rozvodu místní sítě.

V závěrečné fázi došlo ke konfiguraci Wi-Fi přístupových bodů, konfiguraci ručních scannerů Motorola/Symbol MC9090 a závěrečnému testování.

Při testech byl potvrzen správný návrh celé sítě bezchybným pokrytím Wi-Fi signálu

Po půl roce provozu bylo na žádost investora zahájeno rozšiřování Wi-Fi sítě do další haly. Díky neomezené škálovatelnosti byl systém za plného provozu rozšířen.

Nabízená řešení:

  • Enterasys/Extreme Network
  • Mikrotik
  • Ubiquiti UniFi
  • Ruckus
  • Cisco
  • a další...

Wi-Fi

Neobvyklé instalace