Šifrované kopírování důležitých dat a operačních systémů do geograficky odděleného místa pro případy chyby obsluhy, hardware nebo v případě živelních katastrof. Účinná ochrana proti ransomware.

V základu nabízíme dvě varianty dle možností zákazníkovi počítačové sítě. Má-li zákazník oddělenou lokalitu vhodnou pro zálohování (rychlý internet, bezpečné prostředí) lze vzdálené zálohování instalovat v jeho druhém objektu na jeho vlastním nebo pronajatém HW. V tomto případě má zákazník 100% jistotu, že jeho drahocenná data jsou pouze v jeho držení.

V případě, že tuto možnost zákazník nemá, doporučujeme využít našich cloudových serverů, které sami vlastníme a staráme se o jejich správu. Data jsou v tomto případě zašifrována a do cloudového centra se přenáší v takřka nečitelné formě.

V obou případech je předmětem řešení bezpečný šifrovaný přenos dat přes internet. V nabídce je i možnost vícevrstvého technologicky odlišného šifrování (například IPsec uvnitř openVPN) a to s minimálním dopadem na výkonnost přenosové trasy (optimalizace MTU, TCPwindow, atp.). Vícevrstvé šifrování je užitečné zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti dat, každý šifrovací algoritmus pracuje na jiném principu a díky tomu je zabezpečení na nejvyšší úrovni.

Veškerá data uložená u zákazníka či v privátním úložišti (cloudu) mohou být zašifrována a tím ochráněna proti fyzické i elektronické krádeži

I v šifrování zákaznických dat je vhodné používat více vrstev šifrování (například SED/FDE a Bitlocker).

Součástí nabízených služeb je unikátní možnost kdy si může zákazník vzdálená data zašifrovat vlastním SW a tak docílit 100% důvěry ve vzdálené úložiště.

Používáme úložiště na platformě Linux, Unixu a Windows. Součástí služby je samozřejmě i možnost přímého přístupu k datům z internetu pomocí webového prohlížeče, webDAV, FTPS a SFTP. V případě přímého přístupu k datům odkudkoliv je zákazníkovy vytvořeno PKI (bezpečná certifikační autorita s vlastními, privátními, certifikáty) a tak je zamezeno neautorizovanému přístupu k privátním datům.

Ochrana proti ransomware a verzování souborů

Dle nastavené politiky zálohování lze vytvořit velice účinnou ochranu proti ransomware (vyděračský virus, který zašifruje vaše data na všech přístupných místech počítače, kde byl spuštěn – tj. i síťové disky a vyžaduje zaplacení vysoké částky za prozrazení dešifrovacího klíče).

Principem ochrany je verzování změn souborů na diskovém úložišti, díky čemu se můžete vrátit klidně až o 30 verzí souboru zpět. Této možnosti zajisté také využijete, když si omylem přepíšete soubor jinou verzí dokumentu, nebo jej někdo nešikovně smaže.