Virtualizaci na stávajícím, upgradovaném nebo novém HW přímo v prostorách zákazníka. Virtualizaci na HW zákazníka umístěném v server housingu přičemž není podmínkou, že musí jít o náš serverhousing.

To zejména z důvodů, když si zákazník koupí server, který z důvodů optimalizace nebo vysoké dostupnosti potřebuje zprovoznit v zahraničí.

V rámci spolupráce se společností Dell jsme schopni umístit server kdekoliv na světě podstatně levněji, než kdyby byl zákazník nucen fyzicky toto místo navštívit.

Virtualizace v našem Cloud centru.

Jsme připraveni vytvořit virtuální server jak pro jednoho zákazníka, tak i pro celou infrastrukturu korporátního použití.

Zákazníkovi je vytvořen jeho privátní Cloud, kde může mít mimo výpočetního prostoru pronajatý i SW. Zároveň má však možnost použít svoje SW licenci, anebo i vlastní SW (například pokud je majitelem multilicencí).

U firemních zákazníků je nabízena i možnost hybridního prostředí, tedy propojení privátního Cloudu s fyzickou infrastrukturou zákazníka. Jsme samozřejmě schopni nabídnout i internetovou konektivitu odpovídající jeho požadavkům zákazníka po celé ČR a SR.

Součástí nabízené služby je možnost vnořené virtualizace (Například pro případ kdy si zákazník chce pronajmout vlastní hypervisor).

Ve všech variantách jsme schopni nabídnout řešení na platformě VMware, Microsoft Hyper-v a Citrix Xenserver.

Data zákazníků jsou v základní konfiguraci zálohována do dvou oddělených umístění. Primárně je však nabízena možnost replikace, která má výhodu prakticky okamžitého startu technologie v záložním místě v případě selhání primární technologie. Replikace však vyžaduje spolupráci zákazníka a to zvláště v případech, kdy má zákazník data zašifrována. V takovém případě poskytneme zákazníkovy prostor, nástroje a maximální podporu aby byl schopen replikaci v jeho privátní části zřídit. Samozřejmě je možné i v případě, že má zákazník data zašifrována provádět replikaci a zálohování, ale jedná se pouze o snímek jeho disku (Nelze použít např. VSS (stínová kopie svazku), takže nelze převzít odpovědnost za konzistenci replikovaných a zálohovaných dat, zvláště u databází atp.).