Nabízíme komplexní správu a nasazení Microsoft Exchange Server. Dokážeme vyřešit všechny nenadálé potíže, změny konfigurace a migrace na vyšší verze.

Poštovní server Microsoft Exchnage je velice bezpečný, spolehlivý a robustní systém. Jedná se o velice škálovatelný a do značné míry přizpůsobitelný systém.

Provádíme instalace od počáteční vstupní konzultace, přes návrh/projekt, instalaci až k migraci dat ze starých systémů. Díky tomu dokážeme nejlépe připravit celý systém zákazníkovi na míru a to včetně zaškolení zaměstnanců.

Instalace poštovního serveru Microsoft Exchange provádíme od jednoduchých řešení s jedním serverem až k systémům s vysokou dostupností a vyrovnáváním zátěže.

Nabízíme dlouhou řadu zkušeností se systémy, které obsahují stovky milionů emailů a velikosti databází a jednotlivých schránek v řádech TB (tera bajtů). Správným nastavením antiviru a antispamu jsme schopni dlouhodobě zaručit vysoce účinnou antispamovou a antivirovou kontrolu.

Samozřejmostí je kladení důrazu na bezpečnost každé instalace a to jak zaváděním PKI (vlastní či veřejná certifikační autorita + bezpečnostní certifikáty pro autorizaci) a S/MIME (šifrování a podpisy samotných e-mailů), tak nastavením pravidel správy poštovního serveru včetně nastavení procesů přístupových práv (například aby každý správce v korporaci neměl možnost nastavit si plný přístup k libovolné schránce apod.). Nazasením bezpečnostích šablon přizpůsobujeme Microsoft Exchange k souladu s GDPR.

Provádíme také přechod a migraci dat z jiných poštovních systémů na Microsoft Exchange a samozřejmě i upgrade z předchozích verzí Microsoft Exchange. Samozřejmou součástí instalace Microsoft Exchange je i zaškolení uživatelů pro běžné používání a manažerů tak, aby měli náhled do jen málo omezených možností Microsoft Exchange.

Součástí našich dovedností a zkušeností jsou i implementace kooperace se systémy jiných výrobců, kde jsme schopni, prakticky nezávisle na možnostech dalších poštovních systémů, vytvářet za pomoci Microsoft Exchange plně funkční systém doručování pošty.

Microsoft Exchange však není jen o e-mailech, ale též o synchronizaci kontaktů, kalendářů, úkolů a dalších položek napříč celou vaší společností a do všech zařízení. Uživatel si jednoduše připojí do svého chytrého mobilního telefonu, tabletu či notebooku svou Exchange schránku a získá tak přístup a zálohování všech telefonní a e-mailových kontaktů, okamžitý přístup ke svým e-mailům, kalendářům a úkolům. Navíc pokud upravíte libovolnou položku v jakémkoli zařízení, okamžitě se provede její aktualizace ve všech ostatních zařízeních.