Pokud se ocitáte v situaci, kdy zvažujete pořízení nové technologie, kdy Vaše stávající technologie je již nedostatečná, kdy plánujete optimalizovat Vaši technologii, kdy plánujete rozšířit provoz a s ním spojenou technologii, kdy plánujete stěhování do jiných prostor apod.? V tom případě potřebujete provést analýzu stávajícího IT/ICT.

  • prvotní nezávislá konzultace
  • hloubkový audit
  • analýza
  • vytvoření návrhu
  • vytvoření realizačního projekt
  • analýza hardwaru
  • analýza softwaru
  • bezpečnostní analýza
  • stanovení kritických míst

Profilování SQL požadavků v informačních systémech a odhalování úzkých hrdel technolgií třetích stran. Typicky příklad: dodavatel IS tvrdí, že má zákazník nevýkonný server, ale chyba se nakonec ukáže ve špatně formulovaných SQL příkazů do databáze, či naprosto nevhodné používání a nepochopení funkce SQL databází - opět příklad z praxe: systém IS načítá miliony řádků dat a filtrace dle zadaných podmínek se řeší až na straně klienta, nikoli na straně serveru.